rosja wiza
Aktualności,  Rosja

Zmiany w rosyjskim prawie wizowym

2021 rok przynosi wiele pozytywnych zmian w kwestii wiz do Rosji. Od 1 stycznia funkcjonuje, póki co w teorii, nowa 16-dniowa wiza elektroniczna. Rosyjskie władze wprowadziły też istotne poprawki wydłużające ważność tradycyjnej wizy turystycznej oraz wizy dla członków rodzin obywateli Rosji.

Dotychczas wizy turystyczne były wydawane obcokrajowcom jednorazowo na okres maksymalnie 30 dni. Aby je otrzymać konieczna była wizyta w konsulacie lub akredytowanym centrum wizowym, złożenie szeregu dokumentów – potwierdzenia rezerwacji hotelu, tzw. vouchera od instytucji przyjmującej, potwierdzenia wykupu ubezpieczenia, zdjęcia oraz oczywiście samego paszportu. Cała procedura była czasochłonna, jej koszt wynosił około 400-500 złotych, zaś cała otoczka przenosiła petenta w czasy i realia radzieckiej administracji.

Od 2019 roku została wprowadzona także nowa kategoria wiz dla turystów – wizy elektroniczne. Początkowo jedynie dla Obwodów Kaliningradzkiego, Leningradzkiego i regionu Dalekiego Wschodu, a od tego roku rozszerzono jej ważność na cały kraj. Więcej o wizach elektronicznych można przeczytać w tym miejscu.

Natomiast dla osób spokrewnionych z obywatelem Federacji Rosyjskiej przewidywano dotąd tzw. wizę prywatną wydawaną na okres 180 dni. Niestety, nie oznaczało to możliwości ciągłego półrocznego pobytu w Rosji. Z owych 180 dni można było na terenie Rosji przebywać jedynie przez 90 dni wykorzystując cały limit jednorazowo lub wjeżdżając na kilka krótszych okresów.

W listopadzie 2020 roku do rosyjskiego parlamentu wpłynął rządowy projekt dwóch zmian w ustawie „O sposobie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej” regulującej kwestię m.in. udzielania wiz. Projekt był oceniany przez komisje robocze Dumy, a następnie czekał na przyjęcie go pod obrady na forum parlamentu.

Nad zmianami pochylono się w Dumie 17 marca br. Jednogłośnie przyjęto zaproponowane przez rząd następujące poprawki:

  1. Wydłużenie okresu ważności jednorazowych wiz turystycznych – z obecnych 30 dni do sześciu miesięcy.
    Ponadto przewiduje się uproszczenie procedur administracyjnych. Po wejściu w życie zmian dokumentem wystarczającym dla otrzymania wizy ma być potwierdzenie rezerwacji z obiektu noclegowego znajdującego się na oficjalnej liście legalnie działających przedsiębiorstw tego typu ALBO voucher od „instytucji przyjmującej” czyli najczęściej rosyjskiego biura podróży (dotychczas wymagano obu dokumentów jednocześnie). W praktyce znacznie obniży to koszt wyrobienia wizy.
  2. Uproszczenie wjazdu do Rosji dla krewnych obywateli Federacji Rosyjskiej – ważność prywatnej wizy „rodzinnej” będzie wynosiła jeden rok i cały ten okres krewny będzie mógł spędzić w Rosji. Docelowo, jak argumentują inicjatorzy zmian, ma to umożliwić wzmacnianie więzi rodzinnych.
Opublikowany na stronie pravo.gov.ru zmieniony akt prawny; źródło: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260039?index=0&rangeSize=1

Prezydent Putin podpisał ustawę 26 maja 2021 roku. Zgodnie z artykułem 2. miała ona wejść w życie po 90 dniach, co nastąpiło 25 sierpnia 2021 r.

3 września 2021 r. pojawiły się przepisy doprecyzowujące zmienioną ustawę. Turystom będą wydawane wizy jednokrotne lub dwukrotne ważne 90 dni (!) oraz wizy wielokrotne ważne 180 dni przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że łączny okres przebywania na terytorium Rosji nie może przekroczyć 90 dni. Zatem okres nieprzerwanego pobytu turystycznego w Rosji wyniesie maksymalnie 3 miesiące, niezależnie od rodzaju posiadanej wizy.

Gdy Rosja otworzy swoje granice, podróże do naszego wschodniego sąsiada będą nieporównywalnie łatwiejsze niż w realiach obowiązujących przed 2021 rokiem. Prostsze będą zarówno krótkie wyjazdy na wizie elektronicznej, jak i możliwe stanie się zrealizowanie marzenia o kilkumiesięcznej nieprzerwanej podróży po Rosji.

Aktualizowany artykuł z informacjami o terminach możliwego wjazdu obywateli Polski do Rosji w celach turystycznej znajduje się pod tym linkiem.

Źródła:

One Comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *